Apokalypsens ryttare – i skritt eller galopp

VI RYSSAR behöver inte Ukraina. Kristus behöver det. Och det är därför vi är där.”

Så skrev Putins chefsideolog Alexander Dugin ett par månader efter att Ryssland inlett sin ”speciella militära operation”. Texten hittar man på en fullmatad hemsida som tankesmedjan KATECHON tillhandahåller. Det grekiska namnet hänvisar till en eskatologisk text i 2 Tessalonikerbrevet där Paulus skriver om ”han som ännu hindrar [ὁ κατέχων] … den Laglöse att träda fram” och syftar på Rysslands gudomliga kallelse att stå emot globalism, västerländsk liberalism, och gudlös moralupplösning – och ytterst Antikrist själv.

I ett detaljerat bibelstudium någon månad innan årsdagen av invasionen skriver Dugin om ”den slutliga uppdelningen mellan Ljusets och Mörkrets söner” och i kretsen kring honom tvekar man inte att etikettera Zelensky som Antikrist. Liknande tongångar kommer från högt uppsatta myndighetspersoner som beskriver Ukrainas regering som ”satanister” och ”öppna fi ender till Kristus”. Enligt patriark Kirill lever vi ”i ändens tid” och det enda som kan stoppa Antikrist och skjuta upp Domedagen är det ryska folket tillsammans med den ryska ortodoxa kyrkan.

I DUGINS OCH HANS FRÄNDERS föreställningsvärld finns inte många alternativ. Om inte Ryssland vinner det konventionella kriget och befriar världen från de onda makterna måste man överväga att ta till kärnvapen för att förhindra den ännu större
katastrofen: den antikristliga västvärldens slutliga hegemoni.

Det märkliga är att i USA, det land som Ryssland ser som sin huvudfiende, präglas många av en likartad apokalyptisk utgångspunkt, inspirerade av bland annat TV-predikanter och konspirationsteoretiker som exempelvis Pat Robertson. Där är fokus ett annat och slutsatserna delvis annorlunda, t ex avseende klimathotet: Eftersom Bibeln säger att jorden kommer att
gå under – inte genom vatten som på Noas tid, utan genom eld – finns det ingen anledning att försöka förhindra klimatkrisen.

Men vad betyder det att vänta på ”en ny himmel och en ny jord”? Den kristna kyrkan har samtalat om tusenårsriket i två millennier och på ett sätt som visar att vare sig Alexander Dugins eller Pat Robertsons skruvade exegetik har tolkningsföreträde. Läs mer om det i detta och kommande nummer av NOD.

Redaktionen