Ett människovänligt universum

vetenskap och tro | om den antropiska principen

Rymdfysikern Thomas Leyser beskriver den så kallade antropiska principen och frågar sig om den säger något om Gud.

Universum framstår i flera perspektiv som hisnande. Det är ofattbart stort. Solen är en av 200–400 miljarder stjärnor i Vintergatan, vår galax. Men det observerbara universum innehåller långt fler galaxer än antalet stjärnor i Vintergatan – och dess egenskaper bestäms av ett fåtal naturlagar med till synes fint avstämda parametrar så att universum, storleken till trots, uppvisar djup enhet

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Thomas Leyser
Docent i rymdfysik, Institutet för rymdfysik, Uppsala