Tro, vetenskap och socialt kapital

vetenskap & tro | om socialt kapital

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam är en av de ledande forskarna om ”socialt kapital”, det vill säga sociala faktorer som främjar tillit, hjälpsamhet och samarbetsvilja i ett samhälle. Han har bland annat studerat förhållandet mellan socialt kapital och religion. I boken Den ensamme bowlaren menar han att:

Trossamfund där människor firar gudstjänst tillsammans kan sägas vara den viktigaste uppsamlingsplatsen för socialt kapital i Amerika.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Christoffer Skogholt
Doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet