Den nya medelklassens agendasättande ideal

Idag vill alla vara unika, leva i nuet och ha sjävförverkligande arbeten som ger status. Lundadocenten Olof Hallonsten menar att en uppmärksammad tysk sociolog kan hjälpa oss förstå varför det blivit så – och en hel del annat.

Sociologin kallas ibland modernitetens vetenskap. Den strävar efter att höja förklaringsvärdet i vår förståelse av hur världen hänger ihop. Olof Hallonsten, som är docent i sociologi vid Lunds universitet menar att en som lyckas särskilt bra med detta är den tyske sociologen Andreas Reckwitz (f. 1970), som just nu är aktuell med boken Late Modernity in Crisis (2023), där han tillsammans med den i Sverige mer kände kollegan Hartmut Rosa diskuterar samtidens utmaningar.

Maria Safronova Wahlström, Streets on Fire View
Maria Safronova Wahlström, Streets on Fire View

NODs Morten Sager träffade Olof Hallonsten, docent i sociologi vid Lunds universitet, för att få en tydligare bild av Reckwitz, som är professor vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Samtalet började med frågan om vad sociologer menar med ”moderniteten”?

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Morten Sager
Docent i vetenskapsteori, Göteborgs universitet