När karaktären krackelerar

Vad har bestående värde i ett samhälle helt inriktat på nuet? Lars Johansson sammanfattar vad några inflytelserika tänkare skrivit om hur samhällsförändringar formar våra liv och ideal.

Hejaramsorna om att hänga med, fånga dagen, vara flexibel och förändringsvillig har länge ekat i samtiden. Budskapen om hur livet bör levas fyller våra inre rum, men uppstår inte ur ett tomrum. De har sin bakgrund i samhällsförändringar. Den yttre världen når och formar också våra inre världar och förväntningar. Också viljan att vara unik är inte så unik som vi tror, utan formas av skiften i samhället, som den senaste stjärnan på sociologins himmel, Andreas Reckwitz påpekar i en annan artikel (se sid 44). Många andra har genom åren försökt att förstå samhällsförändringar och deras inverkar på våra inre liv och ideal. Några av dem är särskilt intressanta för tematiken i detta nummer av NOD.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Lars Johansson
Lärare på Akademi för ledarskap och teologi och Örebro universitet