Teologer samtalar | Om ekoteologi, processfilosofi och Catherine Keller

För en introduktion till samtalet, se föregående artikel.

NOD: Ni kallas ibland ”ekoteologer”. Vad ligger egentligen i den benämningen?

Petra Carlsson Redell (foto Christer Brosche
Petra Carlsson Redell, foto Christer Brosch

Petra Carlsson Redell (PC): Ekoteologi är teologi som sysslar med frågor om miljö, klimat, natur, och som på olika sätt diskuterar teologins betydelse för ekologin. Den har funnits länge, men har av naturliga skäl blivit större och mera synligt under senare år. Det tar sig många olika uttryck, och innebär inte någon viss teologisk utgångspunkt.

Andreas Nordlander
Andreas Nordlander

Andreas Nordlander (AN): Det handlarbland annat om att utforska teman och idéer i den kristna traditionen som har bäring på de här frågorna. För egen del är det framför allt skapelseteologin som fångat mitt intresse. Men det är viktigt att poängtera att det inte bara handlar om teori och tänkande!

PC: Ja, ekoteologer kopplar allt oftare behovet av en radikal och snabb omställning till den väckelsekristna traditionen av omvändelse och ett nytt sätt att leva.

NOD: Andreas, när du talar om ”skapelseteologi”, vad menar du då?

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Pekka Mellergård
Docent i neurokirurgi, författare, tidigare rektor ALT & EHS