Den svenska tilliten – ett bortslarvat kapital?

Som ansvarig för forskningsprojektet Tillitsbarometern är Lars Trägårdh en av landets främsta experter på social tillit. Är den hotad av politiska beslut och ökande otrygghet?

LARS TRÄGÅRDH ÅTERVÄNDE efter många år i USA 2010 till Sverige och en professur i historia vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.[1] Där har hans forskning kretsat kring olika aspekter av det svenska samhällskontraktet, den nordiska modellen och civilsamhällets roll för välfärd och demokrati. Han har blivit en återkommande röst i olika media i den offentliga debatten i Sverige, och har även blivit internationellt uppmärksammad för sina analyser. Läsningen av hans och Henrik Berggrens kritikerrosade bok Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006) gav många med mig nya insikter och intressanta vinklingar på ”svenskhet”. Några år senare fick jag möjlighet att lära känna honom närmare när vi båda blev inbjudna som medlemmar i Alliansregeringens så kallade Framtidskommission.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Pekka Mellergård
Docent i neurokirurgi, författare, tidigare rektor ALT & EHS