En traumatiserande kristendom?

Pekka Mellergård har träffat författaren Johan Heltne och samtalat om varför han trots flera böcker med anknytning till traumatiska erfarenheter från uppväxten i Livets Ord inte är engagerad för inrättande av en ”Religionstrauma-dag”.

Den 24 maj 2023 publicerade Aftonbladet en debattartikel med förslag om att inrätta en särskild ”Religionstrauma-dag”. Den var underskriven av 89 personer uppväxta i olika frikyrkor, med erfarenheter som lett till ”ångset, känslor av skuld och skam, panikattacker, självskadebeteenden, depression, rädsla att komma ut som gay, självmordstankar, rädsla för demoner, för helvetet.” Undertecknarna menade sig representera tusentals personer som brottas med trauman från sin uppväxt, där många efter att ha lämnat kyrkan förlorar sina familjerelationer och sociala nätverk och hamnar i ett ”mellanförskap”, där man varken tillhör det religiösa sammanhanget eller världen utanför. De drabbade har haft svårt att hitta vårdgivare eller terapeuter som förstår denna typ av trauman, och efterlyser bättre förståelse från vården och ett respektfullt lyssnande från frikyrkliga företrädare. Flera av NOD:s vänner har överlappande erfarenheter och kan känna förståelse för undertecknarna, även om vi landat i ett annat förhållningssätt.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Pekka Mellergård
Docent i neurokirurgi, författare, tidigare rektor ALT & EHS