Teologer samtalar | Om Kathryn Tanner, ”ekonomisk teologi” och finanskapitalism

Som professor i systematisk teologi vid Yale University har Kathryn Tanner haft en framträdande roll i det teologiska samtalet de senaste trettiofem åren. Hon har skrivit viktiga böcker inom de flesta teologiska ämnen, ofta med en tydlig koppling till frågor i skärningspunkten mellan teologi, ekonomi och politik. Bland annat är hon en känd företrädare för begreppet ”ekonomisk teologi” som började utvecklas efter finanskrisen 2008.

Tre decennier efter den ursprungliga publiceringen utkom i fjol den 30:e upplagan av Tanners kanske mest kända bok: Politics of God: Christian Theologies and Social Justice. Där ville hon enligt förordet ”bibringa lite analytisk klarhet i det komplexa förhållandet mellan kristna människors tro och deras politiska praktik … och visa hur kristen tro om Gud och världen kan lösgöras från en historia om stöd för ett orättfärdigt status quo och i stället rekonstitueras till en resurs för ett engagemang för progressiv social förändring.”

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Redaktionen