Teologer samtalar | Maria Ledstam & Jonas Lundström

För en introduktion till samtalet, se föregående artikel.

NOD: I det förra NOD-numret talade vi om eko-teologi. I Marias helt färska avhandling stötte jag för första gången på begreppet ekonomisk teologi. Vad är det?

Maria Ledstam (ML): Det är ett relativt nytt begrepp, som speglar att forskare inom olika discipliner på ett nytt sätt har börjat intressera sig för förhållandet mellan teologi och ekonomi, där man lämnar synen på ekonomi som en helt neutral vetenskap. Intresset gäller bland annat vilken roll teologin haft för uppkomsten av ekonomiska begrepp, och hur förekomsten av religion påverkar det ekonomiska livet.

NOD: Och Kathryn Tanner är alltså en representant för detta?

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Pekka Mellergård
Docent i neurokirurgi, författare, tidigare rektor ALT & EHS