2023:4 | Jesus var inte kristen – om judendom, kyrka och Israel

Det här numret avslutar den första årscykeln av ”nygamla” NOD. Samtidigt är det tjugo år sedan det första numret av NOD kom ut, våren 2004, och som sedan – mot alla odds – har följts av en oavbruten utgivning av totalt 80 nummer (varav några getts ut som dubbelnummer).

Redan under NOD:s första år talade den dåvarande redaktionsgruppen om att vi borde ge ut ett nummer med koppling till judendom, Israel och den kristna kyrkan. Förslaget har sedan gång på gång kommit upp – men alltid för att till slut röstas ner. Det har helt enkelt känts lite för svårt att göra ett sånt nummer, med tanke på att ämnet är så laddat – inte minst i kristna kretsar.

Men med anledning av att Bokmässan i Göteborg skulle ha ”judisk kultur” som tema i september bestämde vi i somras att följa upp med ett nummer som framför allt skulle beskriva olika aspekter av kristendomens judiska rötter. Vi ville också spegla det komplexa förhållandet mellan den kristna kyrkan och judendomen under historien, som efter Förintelsen lett till en total omvärdering av den så kallade ”ersättningsteologin”.

Vi anade inte att Bokmässan skulle anklagas för ”strukturell antisemitism”. Och vi blev förstås lika överraskade som den övriga världen av den 7:e oktober, liksom det blodiga efterspelet till Hamas bestialiska attack. Det går inte att göra ett trovärdigt NOD-nummer på det valda temat utan att ta hänsyn och relatera till dessa händelser. Vilket förstås innebär att vi träder in på än mer minerad mark än vi räknade med enligt ursprungsplanen.

Det har varit svårt. Men vi är nöjda med resultatet – även om vi är helt införstådda med att få kommer att vara helt glada åt alla artiklar. Det ligger i detta laddade områdes natur.

Det finns inte mycket som är lättsmält i det här numret – vilket också speglas av ett rekordstort antal fotnoter! (Dessa finns dock bara tillgängliga på NOD:s hemsida). Vi börjar med några artiklar av ytterst kompetenta teologer som beskriver kristendomens judiska vagga, Jesus som jude och en mycket intressant reflektion över just begreppet ”ersättningsteologi”. Sen följer texter om svårigheterna att vara jude i Sverige, respektive kristen i det heliga landet. I ett samtal, som också kan avlyssnas på webben, förklarar Segerstedtinstitutets föreståndare Christer Mattsson vad han menade med sitt påstående om ”strukturell antisemitism” på Bokmässan, och i två artiklar med koppling till Göran Rosenbergs bok om rabbinen Marcus Ehrenpreis påminns vi om en annan sorts judisk sionism än den som många idag förknippar med begreppet. Efter de numera obligatoriska NOD-inslagen med teologisamtal respektive naturvetenskapliga reflektioner, avslutar vi med dels en text om kristen sionism, dels en artikel där vi försöker teckna en fördjupad bakgrund till det som pågår i Gaza i skrivandets stund, och som förhoppningsvis ser mindre mörkt ut när NOD når läsarna.

Det är mycket roligt att åter lyfta fram bilder av Janeric Johansson, som återkommer tjugo år efter att han var NOD:s allra första konstnär. Och som vanligt finns alla artiklar tillgängliga på NOD:s hemsida, och där finns även fotnoter och en del extramaterial. Flera av artiklarna kan avlyssnas som ljudfiler, och är samtidigt upplåsta för att även icke-prenumeranter ska kunna ta del av innehållet.

Vi hoppas på en givande läsning. Och ser fram emot att mötas i nya nummer under 2024.

Janeric Johansson, detalj ur målning på plåt för safaripark i Sydafrika
Janeric Johansson, detalj ur målning på plåt för safaripark i Sydafrika.
Redaktionen