Naturvetenskap och teologi – samtal pågår

Christoffer Skogholt beskriver sammanhang där det förs en kvalificerad diskussion om vetenskap och religion, men efterlyser samtidigt en kyrka med ett språk för hur teologi och naturvetenskap relaterar till varandra.

I det förra numret av NOD presenterades den amerikanska organisationen BioLogos som vill ge redskap för att hitta en teologiskt fruktbar och filosofiskt hållbar förståelse för relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Christoffer Skogholt
Doktorand i religionsfilosofi vid Uppsala universitet