Vad går förlorat med minskad läsning?

En ögonblicksbild: Jag ligger på en solvarm klippa i Stockholms skärgård, sommarlov, vågskvalp, men jag är inte där. Jag är på de gröna ängarna runt Avonlea. En annan: grådisig novembermorgon på busshållplatsen, tre minuter tills bussen kommer, men jag är i Kina tillsammans med Jung Chang i Vilda svanar.

När läsandet sjunker i alla åldersgrupper, vad är det som går förlorat? Förmågan till koncentration? Kraften i att skapa egna inre världar? Upplevelsen av språket som konst? Möjligheten att få inblick i liv som skiljer sig från våra egna? Förutsättningarna för överblick av komplexa samband?

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Carolina Klintefelt
Författare och kommunikatör