NOD - tidskrift och forum för tro, kultur och samhälle

Logga: NOD
— tidskrift och forum
för tro, kultur och samhälle

När föreningen NODs vänner från och med våren 2023 återtar ansvaret för en tidskrift som mot alla odds fortsatt att utkomma år efter år, är målsättningen oförändrad jämfört med starten 2004 – att utifrån ett reflekterat kristet perspektiv betrakta och analysera det som sker i vår samtid, oavsett om det gäller politik, kultur eller vetenskap. Profeten Jeremia var och är en förebild, även om vi inte kan leva upp till den. Han förhöll sig trogen och samtidigt modigt ifrågasättande till den tradition han fostrats i, och var helt orädd i förhållande till de makter som dominerade hans samtid, eftersom han var rotad i något större.

Vi som jobbar med tidskriften

Det behövs en hel del olika förmågor och insatser för att få fram och distribuera en tidskrift som NOD. Det känns därför väldigt bra att det är många som är villiga att satsa tid och krafter. Här nedan har du de flesta som för närvarande är engagerade. (Det tillkommer förstås en mängd skribenter, som presenteras i anslutning till sina bidrag)

Annonsering

Om du önskar att annonsera i Tidskridften NOD, kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.