Att frukta Gud och älska människorna

”Gudsfruktan” är ett märkbart frånvarande ord i kyrkan idag. Anna Sophia Bonde vill hjälpa oss att upptäcka att den fruktan inte är vår fiende utan goda nyheter för vår ängsliga själ.

I en av mina favoritdialoger från Gamla testamentet låter det så här: ”En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med draget svärd. Josua gick fram till honom och frågade: Hör du till oss eller till våra fiender? Han svarade: Nej, jag är anförare för Herrens här.”|1] Jag gissar att många av våra dikotomifrågor (till exempel: ”Är du höger eller vänster?”) av ett himmelskt sändebud skulle besvarats på samma sätt.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Anna Sophia Bonde
Präst och fri skribent