Biologos – En resurs för tro och vetenskap

Redan på 400-talet betonade kyrkofadern Augustinus vikten av att läsa båda Guds böcker – Naturen och Bibeln – för att förstå världen. Organisationen BioLogos hjälper många att praktiserat det rådet. Victor Alphonce berättar mera.

FÖRHÅLLANDEN MELLAN VETENSKAP OCH TRO har intresserat mig under lång tid och är en viktig orsak till att jag valt universitetsstudier i fysik, matematik och teologi. Liksom många andra har jag hittat en utmärkt dialogpartner och källa till kunskap i den USA-baserade organisationen BioLogos Foundation. Den grundades år 2007 av Francis Collins – tidigare chef för National Institute of Health och kanske mest känd som ledare för The Human Genome Project – och har sedan dess fungerat som en intressant plattform där vetenskapliga insikter och religiösa övertygelser fått brytas med och mot varandra. Utgångspunkten i artiklar, podcasts och evenemang är tydligt kristen, men utan banaliserande förenklingar och med en genomgående hög vetenskaplig kvalitet.

Läs hela artikeln genom att bli medlem eller logga in.
Victor Alphonce
Teologistudent, poddare i ”Aten & Jerusalem”