Israels “11:e september” – före, under och efter

Israel och hela Mellanöstern kommer aldrig bli sig likt efter ”7:e oktober”. NOD försöker här sätta det som hänt och händer i ett bredare historiskt perspektiv: om FN-resolutioner, Hamas, Gaza, bosättare och saboterade fredsprocesser.

Lördagen 7 oktober 2023 blev Israels ”11:e september”. Femtio år efter det överraskande syriska anfall som inledde Yom Kippur-kriget sammanföll denna sabbatsdag med firandet av den stora helgdagen Sukhot. Det var också på dagen 16 år efter att islamister kidnappade och mördade Rami Ayyad som arbetade för det palestinska Bibelsällskapet i Gaza. Samtidigt som flera tusen raketer avlossades från Gazaremsan forcerade mer än två tusen Hamas-soldater gränsbarriären mot Israel och inledde en välplanerad terrorattack mot en räcka småstäder, kibbutzer och militära posteringar. Cirka 1200 israeliska medborgare dödades, de allra flesta civila, inklusive 260 ungdomar på musikfestivalen Supernova i Re’im.[1] Det var den blodigaste dagen i staten Israels historia. Inte sedan Förintelsen har så många judar dödats på en enda dag, samtidigt som över två hundra israeler – inklusive barn och åldringar – i triumftåg fördes tillbaka till Gaza som gisslan. De värsta bilderna av torterade och stympade kroppar har media valt att inte publicera, men de som varit tillgängliga har bränt sig in i medvetandet som exempel på urskillningslöst och bestialiskt våld. Den regimkritiske författaren och Nobelpriskandidaten David Grossman gjorde sig till tolk för många när han skrev: ”Det finns grader av brutalitet som det sunda förnuftet och våra naturliga instinkter känner av. Och när du ser dödens fält vid musikfestivalen, när du ser Hamas-terrorister på motorcyklar jaga unga festdeltagare, varav några fortfarande dansar utan att förstå vad som händer – Jag vet inte om Hamas attentatsmän ska kallas ”djur”, men de har tvivelsutan förlorat sin mänsklighet.”[2]

”Hamas attentatsmän
har tvivelsutan
förlorat sin
mänsklighet”

Omedelbart efter attacken uttalade stora delar av västvärlden tillsammans med ett antal andra länder sitt starka stöd för Israel – liksom sex av Sveriges åtta riksdagspartier. Stora delar av arabvärlden valde ett tyst överseende med Hamas våld. Länder som Kuba, Venezuela, och Nordkorea fördömde ensidigt Israel, medan Iran och Syrien uttryckte ett direkt stöd för Hamas.[3] Det var mycket svårt för de flesta svenskar att förstå att ett liknande stöd även finns i vårt land, då långa bilkaravaner med palestinska flaggor och jubelrop drog genom bland annat Malmö och Helsingborg dagarna efter attacken.[4]

En och en halv månad senare, när detta skrivs, handlar diskussionen allt mer om på vilken sida man står och vilka som ska fördömas. Förhoppningsvis har situationen ljusnat något när NOD når läsarna – men även då finns anledning att ta ett steg tillbaka och påminna om bakgrunden.

FN-resolution 181 och två-statsmodellen

Storbritannien erövrade Palestina från det Ottomanska riket under slutet av första världskriget, och styrde sedan under ett mandat från Nationernas Förbund fram till 1948. Med utgångspunkt i den tidigare Balfourdeklarationen (1917) verkade man för en lösning som skulle ta hänsyn till både den judiska och arabiska befolkningens behov. I november 1947 röstade FN:s generalförsamling igenom resolution 181 (ofta refererad till som ”FN:s delningsplan för Palestina”) som föreslog bildandet av två separata stater med ett helt självständigt Jerusalem under internationell kontroll. Judiska organisationer samarbetade med FN i processen,[5] medan Arabförbundet och ledningen för Palestinas araber valde att bojkotta, eftersom planen ansågs vara pro-sionistisk – bland annat skulle 56 procent av landområdet tillfalla Israel, trots att den palestinska befolkningen var minst dubbelt så stor. Alla arabstater som var representerade i FN röstade emot resolutionen, vilken nästan omedelbart ledde till inbördeskrig.

Dagen efter att Storbritanniens mandat gått ut, och samma dag som den judiska staten utropades (14 maj 1948), attackerade arméer från Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon och Irak landet. FN:s tidiga försök att medla i konflikten misslyckades, delvis på grund av att den utsedde medlaren Folke Bernadotte mördades av judiska terrorister ur den så kallade Sternligan, eftersom det medlingsförslag han lagt fram ansågs ofördelaktigt för Israel. (Ingen dömdes för mordet, och Sternligans ledare Yitzhak Shamir blev senare chef för säkerhetstjänsten Mossad, och så småningom både utrikesminister och premiärminister). Israel var framgångsrikt i kriget och kunde under första hälften av 1949 sluta separata stilleståndsavtal med de olika angriparna, vilket innebar att Israels territorium signifikant utvidgades jämfört med FN:s delningsplan.

Janeric Johansson, Maktkamp  (blyertsteckning, Ulster Museum Modern Art, Belfast)
Janeric Johansson, Maktkamp
(blyertsteckning, Ulster Museum Modern Art, Belfast)

Stilleståndsavtalen innebar inte fred. Under de närmaste decennierna utförde båda sidorna ett stort antal våldsdåd – i Israels fall vanligtvis som vedergällning enligt principen ”öga-för-öga-tand-för-tand”.[6] Ytterligare två större krig följde: sexdagarskriget 1967 och Yom Kippur-kriget 1973. Båda krigen slutade med seger för Israel, och ytterligare utvidgning av ockuperat territorium, inkluderande Västbanken, Gaza, Sinai och Golanhöjderna.

Krigen följdes av nya resolutioner i FN:s säkerhetsråd som krävde ”respekt för och erkännande av suveräniteten, territoriella integriteten och politiska oberoendet för varje stat i området och deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser”, och att Israel skulle dra sig tillbaka från de områden man ockuperat.[7] Men som bekant har konflikterna bara fortsatt, med oräkneliga våldsdåd i ett alltmer komplext mönster och med allt fler aktörer på båda sidor.[8]

Gaza-remsan

Efter avslutningen av det arabisk-israeliska kriget 1948 blev Gazaremsan ockuperat av Egypten, och förblev så till sexdagarskriget 1967. Befolkningen bestod då av tidigare bosatta palestinier och nytillkomna flyktingar, som anlänt i samband med det arabvärlden beskriver som al-Nakba, eller ”katastrofen”. Enligt israelisk uppfattning var flyktingarna resultatet av Arabförbundets uppmaningar och löften om snabb kompensation efter att man besegrat Israel. Den arabiska versionen är att Israel – både före och efter statsbildningen – drev en medveten politik för att fördriva palestinier. Forskningen ger stöd för båda dessa versioner, men där Israels ansvar ofta tonas ner i Europa och USA och överdrivs i andra delar av världen. Det mest kända exemplet på våld som orsakade flykt är den massaker på över hundra invånare i byn Deir Yassin som ut­fördes av två judiska terroristorganisationer i april
1948.[9] Fyra dagar senare utförde arabiska styrkor en hämnd­aktion genom den så kallade Hadassahkonvoj-massakern, då ett stort antal sjukhusanställda dödades tillsammans med eskorterande Haganah-soldater.[10]

I samband med sex-dagars kriget 1967 ockuperades Gazaremsan av Israel. Genom Oslo-överenskommelsen 1993 (se nedan) fick den Palestinska myndigheten administrativt ansvar för området, men det var fortsatt ockuperat av Israel fram till tillbakadragandet av israelisk militär och bosättare 2005. Därefter har Gaza omgetts av en sofistikerad skyddsbarriär, där fem av sex passager kontrollerats av Israel,[11] som också blockerat fritt utbyte av varor, tjänster och människor gentemot omvärlden. Israel kontrollerar även el-, bränsle- och vattentillförseln samt tillgång till telekommunikation och internet. Detta har fått Human Rights Watch och andra att beskriva Gazaremsan som ”ett utomhusfängelse”.

Gaza-remsan har en total yta av 365 km2, det vill säga något mindre än Huddinge kommun. Där bor nu cirka 2,3 miljoner, motsvarande en befolkningstäthet med cirka 6 500 invånare/km2. (I Huddinge kommun bor cirka 120 000 personer). Cirka 600 000 av dessa bor i själva staden Gaza i norr, ungefär lika många bor i något av de åtta flyktinglägren längre söderut. 47 procent av befolkningen är under 18 år,[12] arbetslösheten hör till den högsta i världen, och minst halva befolkningen är beroende av mat från hjälporganisationer.[13] Mat, mediciner och en mängd andra varor har under åratal kommit in i konvojer, med 4-500 stora lastbilar per dag.

Hamas

Hamas grundades formellt 1987, men har en längre historia som en palestinsk gren av det islamistiska Muslimska brödraskapet i Gaza. Rörelsen har som mål att förinta staten Israel och att hela Palestina ska bli ett muslimskt område. De ursprungliga stadgarna innehöll grova antisemitiska konspirationsteorier och refererade till en hadith med uppmaning att döda judar. Tidskriften Atlantics chefredaktör beskrev stadgarna som ”en ogarderad uppmaning till folkmord, inbäddat i det mest konsekvent antisemitiska dokument som publicerats sedan Sions Vises Protokoll.”[14] I ett uppdaterat policydokument från 2017 har dessa referenser tagits bort och det antijudiska språket något mildrats.[15] Men målsättningen att utplåna staten Israel finns kvar.

Tack vare motståndet mot den utbredda korruptionen inom Fatah och den Palestinska myndigheten, kombinerat med olika typer av populära humanitära insatser, stärkte Hamas successivt sin ställning i Gaza. I parlamentsvalet 2006 vann Hamas 44 procent av rösterna. Efter ett mindre inbördeskrig (och efterföljande avrättningar av Fatah-anhängare) har Hamas sedan sommaren 2007 helt tagit kontrollen över Gaza. Konflikten med den Fatah-dominerade Palestinska myndigheten – som med sitt säte på Västbanken gjort allt för att minska inflytandet för Hamas – har fortsatt. Sedan 2006 har det inte hållits några val, vare sig i Gaza eller på Västbanken, och ingen vet säkert hur stark stödet för Hamas är bland Gazas befolkning.

Från att på 1970-talet varit lika sekulariserat som Beirut är Gaza numera en religiös diktatur som utvecklats till att bli ett av världens mest auktoritära samhällen, där alla spår av sekulariserad västerländsk kultur helt har försvunnit från gatorna.[16] Det finns en utbredd rädsla för att kritisera regimen: enligt en opinionsundersökning sommaren 2023, från den oberoende tankesmedjan Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), utryckte 59 procent av befolkningen att de inte kan kritisera Hamas utan att känna rädsla. I samma undersökning uttryckte endast 38 procent att de stödde Hamas, och mindre än hälften skulle rösta på Hamas kandidatlistor om det varit val.[17] Företrädare för forskningsinstitutet Arab Barometer pekar på ännu lägre siffror.[18] Samtidigt ser mer än hälften av Gazaborna att väpnad kamp är det enda sättet att åstadkomma en självständig palestinsk stat, och 79 procent ser positivt på självständiga milisgrupper som Lion’s Den, som inte drar sig för att angripa civila mål.

Det paradoxala är att Israel medverkat till att skapa Hamas och låta rörelsen växa sig stark. I syfte att försvaga Yasser Arafats helt sekulära Fatah/PLO samarbetade man med imamen Sheikh Ahmed Yassin när denne under 1970- och 80-talet tillsammans med andra islamister byggde upp rörelsen Mujama Al-Islamiya, som småningom utvecklades till Hamas. Den godkändes som välgörenhetsorganisation och fick grunda moskéer, föreningar, grundskolor och ett universitet.[19] För att motverka en enad självständig palestinsk stat har Israel fortsatt att legitimera Hamas styre. Det har blivit särskilt tydligt under Netanyahus år vid makten, med bland annat utfärdande av allt fler arbetstillstånd som skapat möjlighet för Gaza-invånare till ekonomiska andningshål.[20] Netanyahu var också ansvarig för fångutväxlingen 2011, då Israel frigav mer än 1000 palestinier (inklusive den blivande Hamas-ledaren Yahya Sinwar som var en av två arkitekter bakom attacken 7 oktober) i utbyte mot den israeliske soldaten Gilad Shalit. Mer anmärkningsvärt är att man tillåtit ett stort inflöde av pengar från Qatar (cirka 30 miljoner dollar/månad), även om man varit medveten om att en del av dessa pengar använts för att bygga upp Hamas militära styrka – och de omtalade underjordiska tunnlarna. Israeliska statsvetare talar om en ”Netanyahu-doktrin”, där denne varit beredd att i hög grad bortse från vad han uppfattat som mindre allvarliga hot från Hamas och andra terroristgrupper, i jämförelse med det mycket större hotet från ett kärnvapenrustat Iran.[21]

Den misslyckade fredsprocessen

Det har funnits åtminstone ett tillfälle då det sett ut som att en bestående fred skulle kunna upprättas mellan Israel och det palestinska folket. I samband med den så kallade Osloprocessen skrevs i september 1993 två avtal mellan Israel och PLO (med Israels premiärminister Yitzak Rabin respektive Yassar Arafat som undertecknare) med målet att skapa ett fredsavtal enligt FN:s resolutioner. Avtalen innebar att PLO erkände staten Israel, och att Israel erkände PLO som legitim representant för det palestinska folket. De innehöll även en överenskommelse att bilda den Palestinska myndigheten, som skulle vara administrativt ansvarig för Västbanken och Gaza. Den gemensamma målsättningen var att ett antal olösta konfliktfrågor skulle förhandlas och lösas inom en femårsperiod, där en nyckel var ett gradvis tillbakadragande av israelisk militär från de palestinska områdena.[22]

En avsevärd del av den palestinska befolkningen motsatte sig dock avtalen. Det samma gällde ultranationa­listiska krafter i Israel, som jämställde Yitzhak Rabin och Arbetarpartiet med Adolf Hitler och nazisterna. Under Ramadan, i februari 1994, sköt bosättaren Baruch Goldstein ihjäl 29 bedjande palestinier i Ibrahimi-moskén i Hebron, och skadade ytterligare ett drygt hundratal. Ett annat spektakulärt uttryck för det israeliska motståndet var när Likudpartiets ledare Benjamin Netanyahu sommaren 1995 ledde en demonstration i form av ett fingerat begravningståg för Yitzhak Rabin, där demonstranterna skanderade ”död åt Rabin”. I november samma år mördades Rabin av den 25-årige ultranationalisten Yigal Amir, som ansåg att Oslo-överenskommelsen innebar att judarna förvägrades sitt bibliska arv. Enligt Amir – och många andra – var Rabin en så kallad “roder”, det vill säga en person som riskerar judars liv, och som enligt traditionell judisk lag därför måste stoppas, till och med dödas om nödvändigt.

Janeric Johansson, Modern arkeologi (del 2), 1978 (blyerts)
Janeric Johansson, Modern arkeologi (del 2), 1978 (blyerts)

På den palestinska sidan utgjorde Hamas den viktigaste motståndsrörelsen mot Osloöverenskommelsen, och lyckades från sitt håll förhindra den fortsatta fredsprocessen genom självmordsbombningar och andra terrordåd. Indirekt var detta sannolikt den viktigaste orsaken till att Benjamin Netanyahu segrade i valet 1996, eftersom en stor del av väljarna hade kommit att dela hans kritik mot regeringens oförmåga att garantera Israels säkerhet – något som Netanayu kopplade till Osloavtalets anda, som han då och fortsatt har starkt motsatt sig.[23] Med sina hittills sexton år på posten – i tre olika perioder – har Netanyahu sedan kommit att bli den längst sittande premiärministern i Israels historia.

Camp David-toppmötet sommaren 2000 var den avgående Clinton-administrations försök att rädda den Osloprocess man varit med om att starta. Orsaken till att detta räddningsförsök misslyckades är omdebatterat. USA och Israel anklagade Yasser Arafat, som man menade lämnade förhandlingsbordet utan att ge ett konkret motbud – och att han egentligen inte var intresserad av en kompromiss.[24] Beskrivningen har återupprepats i samband med den nu aktuella konflikten.[25] Men den bilden har ifrågasatts av ett flertal personer med nära insyn i processen, med huvudargumentet att det diplomatiska upplägget var alltför ensidigt: det var palestinierna som förväntades göra alla viktiga eftergifter i relation till de tidigare FN-resolutionerna.[26] Dessutom tog man inte tillräcklig hänsyn till avgörande religiösa faktorer.[27]

Bosättningspolitiken

Den fram till ”7:e oktober” mest försvårande faktorn för att hitta en fredlig lösning är Israels sätt att uppmuntra och stödja judiska bosättningar på fördelaktiga områden på Västbanken. Enligt en utförlig FN-rapport fanns det i slutet på 1970-talet cirka 15 000 judiska bosättare på Västbanken och cirka 76 000 i östra Jerusalem.[28] Idag är motsvarande siffror cirka 500 000 respektive 230 000,[29] och ytterligare drygt 25 000 bosättare finns på Golanhöjderna.

Det rör sig alltså om områden som ockuperades av Israel efter sexdagarskriget 1967 – även om både östra Jerusalem och Golanhöjderna nu helt har annekterats av Israel, som inte längre talar om ”bosättare” i dessa områden. FN och de flesta av världens länder betraktar dock samtliga dessa bosättningar som illegala enligt internationell rätt, och hävdar att de också bryter mot den så kallade Fjärde Genevekonventionen som är ämnad att skydda civilpersoner i krigstid. Trots sitt starka stöd för Israel har även USA haft samma hållning. Men våren 2019 deklarerade Donald Trump att USA – som första och hittills enda land i världen – betraktar de ockuperade syriska Golanhöjderna som en del av Israel,[30] och i november samma år deklarerade Trump-administrationen att ”etableringen av israeliska civila bosättningar på Västbanken inte i sig är oförenliga med internationell lag”.[31]

Redan 1980 konstaterade en kommission utsedd av FNs säkerhetsråd att ”i genomförandet av sin bosättningspolitik tillgriper Israel metoder – ofta tvångsmässiga och ibland mer subtila – som inkluderar kontroll av vattenresurser, beslagtagande av privat egendom, förstörelse av hus och förvisning av personer utan hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter” och att ”bosättningspolitiken har medfört drastiska och negativa förändringar i det ekonomiska och sociala mönstret i det dagliga livet för den kvarvarande arabiska befolkningen, och orsakar djupgående förändringar av geografisk och demografisk karaktär i de ockuperade områdena.” Mängder av ögonvittnesskildringar, reportage och oberoende myndighetsrapporter har visat hur detta mönster under de efterföljande 43 åren successivt har förstärkts, år från år.[32]

Utöver närmare 150 av myndigheterna godkända bosättningarna på Västbanken har det funnits ett stort antal illegala bosättningar eller ”utposter”. Efter att Netanyahu efter det senaste valet (november 2022) valde att samarbeta med ultraortodoxa och högerextrema ultranationalister,[33] utlovade den nya regeringsdeklarationen godkännande av sådana illegala bosättningar, ett generellt tillstånd för nya bosättningar, och en avsikt att på sikt helt annektera Västbanken.[34]

Utöver dessa strukturella problem är problemet med bosättarvåld ständigt återkommande – ofta med ett tyst accepterande av myndigheterna.[35] Efter att bosättarna har försetts med stora mängder vapen av myndigheterna efter ”7:e oktober” har dessa attacker ökat i omfattning – från en redan rekordhög nivå.[36]

Netanyahu och ”det nya Mellanöstern”

Arabstaternas stöd för palestinierna har inte varit odelat. Exempelvis krossade Jordaniens kung Hussein hösten 1970 ett begynnande palestinskt uppror (”Svarta september”), och utvisade så småningom en mängd Fatah/PLO-anhängare till Libanon. I det så kallade Camp David-avtalet (1978) – som ledde till fred mellan Egypten och Israel – valde Anwar Sadat att närmast helt bortse från palestinska intressen när Israel var berett att återlämna kontrollen över Sinaihalvön. Samma sak gällde det fredsavtal som upprättades mellan Israel och Jordanien 1994, liksom i de så kallade Abraham-avtalen mellan Israel och Förenade Arabemiraten respektive Bahrain 2020.[37]

Detta förhållningssätt är vad Netanyahu har hoppats kunna bygga vidare på i sina strävanden efter fredsavtal med andra arabländer. I ett tal inför FNs generalförsamling i september 2023 beskrev han sin vision för ”det nya Mellanöstern”. Han underströk då vikten av att inte låta Palestinafrågan påverka den större processen, och betonade att palestinierna inte kan tillåtas att ha någon form av veto avseende Israels strävan att normalisera sitt förhållande med arabstaterna. Under talet visade han upp två kartor av ”Det nya Mellanöstern” där de palestinska områdena (Gaza och Västbanken) liksom Golanhöjderna var illustrerade som en del av staten Israel.[38] Nyckeln till detta nya Mellanöstern var enligt Netanyahu ett fredsavtal med Saudiarabien: ”Det kommer att förbättra utsikterna till fred med palestinierna. Det kommer att uppmuntra en bredare försoning mellan judendom och islam, mellan Jerusalem och Mecka.”[39] Tidigare samma vecka hade den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman i en intervju med Fox News bekräftat att Saudiarabien närmar sig fredsavtal med Israel, med stöd av USA.[40]

Netanyahus FN-tal hölls bara två veckor innan Hamas-attacken. Och enligt ledande Hamas-företrädare var det just för att förhindra detta ”nya Mellanöstern” som attacken genomfördes: ”[Det var nödvändigt] att ändra hela ekvationen…[och] vi lyckades att få Palestinafrågan tillbaka på bordet.”[41] Varken massakern eller de blodiga konsekvenserna för Gazas civila befolkning berodde på en felkalkyl, snarare tvärtom. Enligt Hamas var det det nödvändiga priset för att bryta utvecklingen och destabilisera status quo: ”Förhoppningen är att krigstillståndet blir permanent vid alla Israels gränser, och att hela arabvärlden åter tar ställning för oss”, säger en talesman.[42]

Israels svar

Dagarna efter Hamas attack mobiliserades 300 000 israeliska soldater och den dryga miljonen invånarna i Gaza City med omgivningar uppmanades att lämna sina hem och ta sig söder om Wadi Gaza, om de ville undvika hamna i vägen för den israeliska offensiv som syftar till att ”göra slut på Hamas en gång för alla”.[43] FN och andra hjälporganisationer bedömde en sådan evakuering som omöjlig, både med tanke på det korta tidsperspektivet och att många på grund av sjukdom eller ålder inte kunde lämna sina hem. Hamas uppmanade samtidigt invånarna att stanna, för att inte gå fiendens ärenden.[44] Den oro för att Israel planerade för en ny al-Nakba som många palestinier kände i samband med denna uppmaning visade sig vara befogad, då Netanyahu-regeringen efter Hamas­attacken har utarbetat ett förslag att förflytta alla Gazas invånare till Sinaihalvön.[45]

När detta skrivs har kriget pågått i snart 50 dagar. Mer än 11 000 civila i Gaza dött i flyganfall eller artilleribeskjutning (varav cirka 40 procent barn), enligt Hamas-kontrollerade hälsovårdsmyndigheter.[46] Många döda tros ligga kvar oupptäckta i rasmassor, och dödssiffran har varit frusen den senaste veckan, eftersom rapporteringen slutat fungera.[47] Över 100 av FNs biståndsarbetare har dödats,[48] och generalsekreterare Antonio Guterres beskriver Gaza som en ”kyrkogård för barn”.[49] Satellitbilder och jämförande videofilmer visar hur stora delar av Gaza City förvandlats till grushögar,[50] och FN:s World Food Program varnar för svält, eftersom hela matförsörjningskedjan brutit samman.[51] Det fåtal lastbilar med förnödenheter som släpps in är en droppe i havet jämfört med behovet. WHO varnar för epidemier på grund av förstörda avloppsanläggningar och brist på rent vatten.[52] Många sjukhus – inklusive Gazaremsans största och viktigaste sjukhus Al-Shifa – har slutat fungera, med exempel på att man tvingats begrava döda i massgravar i omedelbar anslutning till sjukhuset.[53] På grund av misstankar att Hamas-soldaterna via sina tunnlar förflyttat sig och gisslan söderut uppmanar nu Israel de hundratusentals palestinier som lämnat norra Gaza att fly igen, nu till tältläger nära den egyptiska gränsen.[54] Samtidigt närmar sig vintern.

Israel försvarar förflyttningen av civilbefolkningen med att Hamas använder sig av sjukhus, skolor, moskéer och andra civila anrättningar som skydd för sina styrkor. Detta stämmer sannolikt, enligt en taktik som Hamas använt vid tidigare konflikter.[55] Samtidigt har inte heller Israels armé varit främmande för att använda sig av ”levande sköldar” i samband med upprensningsaktioner på Västbanken, i en omfattning som uppmärksammats av bland annat Amnesty International. Detta har fortsatt även efter Israels högsta domstol 2005 uttryckligen förbjudit det.[56] Dock tycks Hamas satt detta i system i en helt annan omfattning och helt utan hänsyn till riskerna för civilbefolkningen, för att samtidigt få skydd och en möjlighet att påverka den allmänna opinionen, när civila kommer i vägen för Israels attacker.[57]

Men kanske inte ens Hamas hade förväntat sig att Israel skulle vara berett att offra så många civila, och så mycket internationellt anseende, som den första måna­dens krigföring inneburit.[58] Israel tycks argumentera för att de civila som trots varningar inte har flytt, själva har valt att bli levande sköldar. Netanyahu uttrycker att ansvaret för att civila dör helt och hållet ligger på Hamas, även om det är Israel som avfyrar vapnen.[59] Samtidigt gör israeliska myndighetspersoner jämförelser med civila offer i samband med krigshandlingar ledda av USA och andra västländer.[60]

Janeric Johansson, Mänsklig interiör med fönster mot frihet (blyerts)
Janeric Johansson, Mänsklig interiör med fönster mot frihet (blyerts)

Finns det något alternativ?

Kunde Israel ha agerat annorlunda efter Hamas attack? Det är en fråga där sättet att svara skapar nya konflikter inom och mellan länder, inom kyrkor, bland vänner och familjemedlemmar. Även bland judar i och utanför Israel växer spänningarna, med en växande kritik mot regeringens sätt att hantera krisen – samtidigt som andra ser kraven på ett eld-upphör som ett sätt att svika Israel och stärka Hamas.[61] Den senare inställningen stöds av många kristna i Sverige. En månad efter krigsutbrottet försvarades Israels rättigheter och val av sätt att försvara sig närmast reservationslöst av tidningen Dagen[62] och KD:s partiledare Ebba Busch,[63] samtidigt som tidningen Världen idag menar att kristna ledare ”svamlar” när man vägrar att delta i demonstrationer mot Hamas utan att samtidigt kräva ett eld-upphör.[64] En svensk företrädare för Internationella kristna ambassaden i Jerusalem anklagade kristna för att inte vara tillräckligt tydliga i sitt stöd för Israel. Hon åberopade en gammaltestamentlig berättelse om Guds krav på ett totalt utrotande av amalekiterna som stöd för Israels strategi,[65] och skrev att ” det går inte att vara emot Israel utan att man samtidigt är fiende till Gud själv”.[66]

En närliggande fråga är: Hur kommer Israel att svara på längre sikt? Med rätta frågar sig allt fler vad som ska hända efter kriget – vare sig Israel lyckas eller misslyckas med sitt mål. Det är uppenbart att Israels nuvarande regeringen inte har någon hållbar plan för vad som ska hända med Gaza och dess befolkning – även om man kanske när en cynisk förhoppning om att förflytta hela befolkningen till Sinai.[67] Samtidigt som planerna för hur man ska hantera de Hamas-anhängare som växer sig allt starkare på Västbanken inte tycks handla om något annat än en ännu starkare våldsapparat.[68]

Mitt i vad som förefaller vara ett närmast evigt helvetiskt mörker frågar sig några om det som nu händer skulle kunna leda till ett annat slut än Harmageddon. Även om det finns likheter med de tidigare ”stora krigen” (1948, 1967 och 1973) kanske den totalt omvälvande erfarenheten av ”7:e oktober” och dess efterspel paradoxalt nog skulle kunna innebära ett paradigmskifte avseende Israels förhållande till palestinierna? En nystart av något som påminner om Osloprocessen – utan pro-israeliskt bias? Att det som hänt skulle kunna leda till en insikt också i Israel om att den enda vägen till säkerhet är att ta palestiniernas perspektiv på fullaste allvar. Samtidigt som man med bakgrund av den större judiska berättelsen ser sig själv djupt i spegeln. I sina memoarer (1949) skrev den nya statens förste president Chaim Weizmann: ”Jag är säker på att världen kommer att bedöma den judiska staten efter dess behandling av araberna, liksom det judiska folket som helhet kommer att bedömas efter vad vi gör eller försummar att göra i denna stat där vi nu har fått en sådan underbar chans efter tusentals års vandring och lidande.”

Utifrån historien och nuet är ett oreserverat stöd för staten Israel mycket svårt att förstå. Kanske det också skulle gälla Weizmann, om han levt. Det är inte osannolikt att han tillsammans med ett ökande antal judar i och utanför Israel skulle inse att tron på att det går att krossa Hamas och dess ideologi med militärmakt är en illusion, och att för varje dödat barn i Gaza föds en ny terrorist beredd att ta hämnd.[69]

”För en varaktig fred
måste vi respektera
Guds bild hos både
israeler och palestinier”

Några dagar efter Hamas attack publicerade Christianity Today en lång artikel av en kristen palestinier där denne skrev: ”Hamas giftiga växt har kunnat slå rot i vår jord på grund av förhållanden där Gazas palestinier lever utan den grundläggande värdighet som alla människor har rätt till som Guds barn… Med verkligt hopp för detta lands framtid kommer dessa hatiska rörelser att vissna ut. För en varaktig fred måste vi respektera Guds bild hos både israeler och palestinier.”[70]

Det är en utgångspunkt som borde vara självklar – åtminstone i kristna sammanhang. Alla kristna i Sverige och övriga världen – som inte har något annat att förlora än en debatt och sin bestämda uppfattning – borde också lyssna till ett uttalande av den latinska patriarken av Jerusalem Pierbattista Pizzaballa, i samband med att han erbjöd sig att ta barngisslans plats i Gaza.[71] Där kopplas förtvivlan till bön, och fred kopplas till rättvisa:

Vår smärta och förtvivlan över vad som sker är stor. Ännu en gång befinner vi oss i en politisk och militär krissituation. Vi har plötsligt kastats i ett hav av icke tidigare skådat våld. Det hat som vi redan alltför länge har sett kommer att öka ännu mer, och vålds-spiralen kommer att leda till mer förödelse. Allt tycks tala om död. – Ändå vill vi inte förbli hjälplösa i denna tid av sorg och förtvivlan. Vi kan inte låta döden och dess udd vara det enda ord vi hör. – Därför behöver vi be, och vända våra hjärtan till Fadern. Bara på det sättet kan vi hitta den styrka och den inre frid som krävs för att uthärda. Låt oss i vår vånda bönfalla och ropa till Gud med böner och förböner. På så sätt kan vi trots allt förenas, i bön, och ge ord åt vår törst efter fred, rättvisa och försoning.

Noter

1 Nedskrivet från initialt uppskattade 1400 personer. Se t ex Al Jazeera 2024-11-10. Israel revises down toll from October 7 attack to ‘around 1,200  (/www.aljazeera.com/news/2023/11/10/israel-revises-death-toll-from-october-7-hamas-attack-to-1200-people)

2 Dagens Nyheter 2023-10-12

3 International Reactions to the Hamas Attack on Israel. The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch 3793, 2023-10-11 (https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/2023-10/WorldMapResponsestoHamasAttack_0.jpeg)

4 MP-politiker: ”Vidrigt att palestinier i Malmö !rar dödandet av civila”. Dagens Nyheter 2023-10-10.

5 Det särskilda FN-organet för processen var United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP)

6 Ett undantag för glömskan är München-massakern vid OS 1972. Men den still synes ständigt växande våldspiralen inkluderar attacker mot civila i Israel utförda av den jordanska armén, såsom attacken på arkeologer i Ramat Rachels, och attacker med massförluster på civila israeler utförda av palestinska militanter (då vanligtvis kallades fedayeen), inklusive Yehud-attacken, Ma’ale Akrabim massakern, Beit Oved-attacken, Shafir-skjutattacken, 1956 års Eilat-bussbakhåll, morden i Ein Ofarim och bakhållet i Negev-öknen. Större israeliska motattacker inkluderar Beit Jalla, Qibya-massakern, Nahalin-repressalier, och Rantis och Falameh-repressalier (alla detta kan man hitta detaljer om via Google)Den så kallade Lavonaffären ledde till en djupare misstro mot judar i Egypten, från vars samhälle nyckelagenter i operationen hade rekryterats, och som ett resultat av detta hämnades Egypten mot sin judiska gemenskap. Efter Israels räd mot en egyptisk militär utpost i Gaza i februari 1955 dödade 37 egyptiska soldater den egyptiska regeringen började aktivt sponsra, träna och beväpna de palestinska volontärerna från Gaza som fedayeen-enheter som begick räder mot Israel.

7 Resolution 242 respektive 338

8 Hamas, Hizbollah, andra motståndsrörelser på Västbanken och i Gaza, israeliska armén (IDF), israeliska säkerhetstjänsten Mossad, judiska bosättare och extrema ulltranationalister, med flera.

9 Deir Yassin Massacre, (en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre)

10 Hadassah médical convoi massacre, (en.wikipedia.org/wiki/Hadassah_medical_convoy_massacre)

11 Egypten kontrollerar den sjätte gränspassagen, i söder.

12 Children make up nearly half of Gaza’s population. NPR 2023-10-19. (https://www.npr.org/2023/10/19/1206479861/israel-gaza-hamas-children-population-war-palestinians)

13 Gaza Strip: devastated by conflict and Israel’s economic blockade. Reuters 2023-10-12.  (https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-strip-devastated-by-conflict-economic-blockade-2023-10-12/)

14 Hamas’s attack confounds Middle East experts. The Atlantic 2023-10-10. (www.theatlantic.com/newsletters/archive/2023/10/what-is-hamas/675594/)

15 Hamas: The Palestinian militant group that rules Gaza. BBC 2021-07-01. (https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13331522)

16 https://sverigesradio.se/artikel/vilket-stod-har-hamas-i-gaza

Hamas’s attack confounds Middle East experts. The Atlantic 2023-10-10. (www.theatlantic.com/newsletters/archive/2023/10/what-is-hamas/675594/)

Nathan Shachar: Hamas gränslösa framgång kan bli dess fall. Dagens Nyheter, 2023-10-10. (www.dn.se/varlden/nathan-shachar-hamas-granslosa-framgang-kan-bli-dess-fall/)

17 Arab Barometer 2023-11-08. Amaney A. Jamal: The level of trust in the Hamas government is declining (www.arabbarometer.org/media-news/13526/)

Se också Arab Barometers mycket intressanta återkommande undersökningar: Arab Barometer VII. Palestine Report (www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-VII. Palestine-Report-2021-2022.pdf)

18 PSR, Public opinion poll #88, https://pcpsr.org/en/node/944

19 How Israel helped to spawn Hamas. Wall Street Journal 2009-01-24 (http://online.wsj.com/article/SB123275572295011847.html)

20 For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces. The Times of Israel, 2023-10-08. (www.timesofisrael.com/for-years-netanyahu-propped-up-hamas-now-its-blown-up-in-our-faces/)

21 Jerusalem Institute for Strategy and Security, 2023-04-24. The Netanyahu Doctrine: Total war only against an Iranian nuclear breakout  (jiss.org.il/en/frisch-the-netanyahu-doctrine)

22 ”Jerusalem, bosättningar, specificerade militära platser, palestinska flyktingar, gränser, utrikesförbindelser och israeler; och … befogenheter och ansvar som inte överförts till rådet.”

23  (Jfr Baraks valseger 1999, och Yasser Arafats vägran att skriva under Camp David II).

24 Dennis Ross. The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. Farrar, Straus and Giroux, 2004,  (Ross var USAs chefsförhandlare i processen)

25 New York Times, 2023-10-12. David Brooks: The Missed Chance for Peace.(www.nytimes.com/2023/10/12/opinion/israel-palestinians-gaza-peace.html)

26 Robert Malley, Fictions About the Failure At Camp David. New York Times, 8 July 2001; Swisher, Clayton E. (21 September 2004). The Truth About Camp David: The Untold Story About the Collapse of the Middle East Peace Process. Nation Books. ISBN 978-1-56025-623-6

27 https://en.wikipedia.org/wiki/2000_Camp_David_Summit#Negotiations

28 REPORT OF THE SECURITY COUNCIL COMMISSION ESTABLISHEDUNDER RESOLUTION 446 (1979), 1980-11-25.  (web.archive.org/web/20131028045849/http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/6956B6BC3E956094852563B7005AC2BD

29 2022 Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem. European Union, Office of the EU Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA), 2023-05-15. (www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/One-Year Report on Israeli Settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem (Reporting period January – December 2022).pdf)

30 Vilket Benjamin Netanyahu tackade för genom att döpa en ny bosättning i området till Trump Heights.

31 “Secretary of State Mike Pompeo announces reversal of Obama-era stance on Israeli settlements”. CBS News 2019-11-18, (www.cbsnews.com/news/secretary-of-state-mike-pompeo-announces-reversal-on-west-bank-settlements/)

Utrikesminister Mike Pompeo markerade genom att ett år senare  – som förste amerikanska regeringsföreträdare någonsin – genomförde ett symboliskt starkt laddad besök i en bosättning på Västbanken.”Pompeo makes unprecedented visits to Israeli settlement in West Bank and Golan”, (BBC 2020-11-19).

32 För en sammanställning och olika källor, se Wikipedian under rubriken ”Israeli settlement”.

33 Itamar Ben-Gvir, Israels minister of chaos. The Newyorker 2023-02-20 (www.newyorker.com/magazine/2023/02/27/itamar-ben-gvir-israels-minister-of-chaos

US condemns Israeli minister Ben Gvir’s ‘inflammatory’ Palestinian comments, BBC 2023-08-25, (www.bbc.com/news/world-middle-east-66614459)

Who is Itamar Ben-Gvir, Israel’s kingmaker? The Economist, 2022-11-03, (www.economist.com/the-economist-explains/2022/11/03/who-is-itamar-ben-gvir-israels-kingmaker)

34 Netanyahu government makes West Bank settlement expansion its priority. The Guardian 2022-12-28, (www.theguardian.com/world/2022/dec/28/benjamin-netanyahu-government-makes-west-bank-settlement-expansion-its-priority)

Judicial reform, boosting Jewish identity: The new coalition’s policy guidelines. Times of Israel, 2022-12-28 (www.timesofisrael.com/judicial-reform-boosting-jewish-identity-the-new-coalitions-policy-guidelines/)

35 B’tselem (The Israeli information Center for Human Rights in the Occupied Territories). Settler violence=State violence. (www.btselem.org/topic/settler_violence)

36 Crisis Group, 2023-11-06. Settler Violence Rises in the West Bank during the Gaza War (www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/settler-violence-rises-west-bank-gaza-war)

37 Där även Sudan och Marocko anslutit sig – Marocko efter att USA som enda land i världen erkänt Marockos rätt till Västra Sahara.

38 Netanyahu brandishes map of Israel that includes West Bank and Gaza at UN speech. Times of Israel, 2023-09-22 (www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-brandishes-map-of-israel-that-includes-west-bank-and-gaza-at-un-speech/

39 Palestinians must not have veto over Arab-Israel deals, Netanyahu tells UN, Al Jazeera 2023-09-22, (www.aljazeera.com/news/2023/9/22/palestinians-must-not-have-veto-over-arab-israel-deals-netanyahu-tells-un)

40 Palestinians must not have veto over Arab-Israel deals, Netanyahu tells UN, Al Jazeera 2023-09-22, (www.aljazeera.com/news/2023/9/22/palestinians-must-not-have-veto-over-arab-israel-deals-netanyahu-tells-un)

41 Behind Hamas’s bloody gambit to create a permanent state of war. New York Times 2023-11-08. (www.nytimes.com/2023/11/08/world/middleeast/hamas-israel-gaza-war.html?smid=em-share)

42Behind Hamas’s bloody gambit to create a permanent state of war. New York Times 2023-11-08. (www.nytimes.com/2023/11/08/world/middleeast/hamas-israel-gaza-war.html?smid=em-share)

43 The Guardian 2023-10-13, Gaza residents told to move south as Israel prepares for expected ground assault. (www.theguardian.com/world/2023/oct/13/israel-hamas-war-latest-gaza-residents-told-move-ground-assault)

CBC News, 2023-10-11. Netanyahu vows to ‘crush and destroy’ Hamas ahead of expected ground offensive into Gaza, (www.cbc.ca/news/world/israel-hamas-gaza-war-1.6992321)

44 The Guardian 2023-10-13. Hamas tells Gaza City residents to stay put after Israel orders evacuation. (www.theguardian.com/us-news/2023/oct/13/first-thing-hamas-tells-gaza-city-residents-to-stay-put-after-israel-orders-evacuation)

45 AP News 2023-10-30. An Israeli ministry, in a ‘concept paper,’ proposes transferring Gaza civilians to Egypt’s Sinai (apnews.com/article/israel-gaza-population-transfer-hamas-egypt-palestinians-refugees-5f99378c0af6aca183a90c631fa4da5a)

46 Det finns ytterst få oberoende journalister i Gaza, och ”the fog of war” är en känd faktor i den här typen av situationer. Men i detta fall talar det mesta för att det är riktig siffra, och en uppgift  som de flesta institutioner över världen sätter tilltro till.

47 Washington Post 2023-11-19. A midnight trip into northern Gaza reveals a shattered warscape. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/19/israel-gaza-war-shifa-hospital)

48New York Times 2023-11-14. With 102 Workers Killed, U.N. Agency in Gaza Struggles to Provide Aid. (www.nytimes.com/2023/11/14/world/middleeast/unrwa-gaza-aid-struggles.html)

49 Gaza death toll tops 10,000; UN calls it a children’s graveyard, Reuters 2023-11-06, (www.reuters.com/world/middle-east/pressure-israel-over-civilians-steps-up-ceasefire-calls-rebuffed-2023-11-06/)

50 Guardian 2023-11-16. Gaza City before and after: footage shows destruction wreaked by war – video (www.theguardian.com/world/video/2023/nov/16/gaza-city-before-and-after-footage-shows-destruction-wreaked-by-war-video)

51 World Food Programme 2023-11-16. Gaza faces widespread hunger as food systems collapse, warns WFP (www.wfp.org/news/gaza-faces-widespread-hunger-food-systems-collapse-warns-wfp)

52 Reuters 2023-11-17. WHO voices concern over spread of disease in Gaza (www.reuters.com/world/middle-east/who-voices-concern-over-spread-disease-gaza-2023-11-17)

53 The Guardian 2023-11-12. Main Gaza hospital ‘totally surrounded’, director says as Netanyahu rejects ceasefire calls. (www.theguardian.com/world/2023/nov/12/main-gaza-hospital-totally-surrounded-director-says-as-netanyahu-rejects-ceasefire-calls)

Dagens Nyheter 2023-11-12. Läkare: ”Vi har hundra döda kroppar i korridorerna” (www.dn.se/varlden/lakare-utan-granser-sjukhuset-riskerar-bli-barhus-for-tusentals/)

Financial Times 2023-11-14. Hospitals in north Gaza st op functioning as humanitarian crisis deepens (www.ft.com/content/1e96e6ad-1768-4256-a8e4-1f342e8e5c7a=

54 Dagens Nyheter 2023-11-19. https://www.dn.se/varlden/israels-arme-avancerar-soderut-palestinier-tvingas-fly-igen/ https://www.dn.se/varlden/israels-arme-avancerar-soderut-palestinier-tvingas-fly-igen/

55 Amnesty International 2015-03-26. State of Palestine: Unlawful and deadly: Rocket and mortar attacks by Palestinian armed groups during the 2014 Gaza/Israel conflict (www.amnesty.org/en/documents/mde21/1178/2015/en/)

(NATO Strat Com, 2019. Hamas’ use of human shields in Gaza. (www.stratcomcoe.org/publications/hybrid-threats-hamas-use-of-human-shields-in-gaza/87)

All Arab News, 2021-06-09. Hamas admits using civilians as human shields

(allarab.news/hamas-admits-using-civilians-as-human-shields/)

56 Amnesty International, 2005-10-07. Occupied Territories: High court ban on army’s use of “human shields” is a welcome development
www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/mde150502005en.pdfIsrael/

B’Tselem, 2019-11-11, Human Shields (www.btselem.org/topic/human_shields)

57 The Guardian 2023-10-30. What is a human shield and how has Hamas been accused of using them? https://www.theguardian.com/world/2023/oct/30/human-shield-israel-claim-hamas-command-centre-under-hospital-palestinian-civilian-gaza-city

58 The Guardian. Israel faces wave of international condemnation over hospital raid (www.theguardian.com/world/2023/nov/15/turkeys-erdogan-calls-israel-terror-state-as-he-condemns-gaza-hospital-raid)

59 Netanyahu vows to defeat Hamas even if Israel has to ‘stand firm against the world’. The Times of Israel, 2023-11-12. (www.timesofisrael.com/netanyahu-vows-to-defeat-hamas-even-if-israel-has-to-stand-firm-against-the-world/

60 New York Times 2023-11-07. Under Scrutiny Over Gaza, Israel Points to Civilian Toll of U.S. Wars (www.nytimes.com/2023/11/07/us/politics/israel-gaza-war-death-toll-civilians.html)

61 Dagens Nyheter 2023-10-15. Anita Goldman. Jag och min dotter vågar inte titta på bilderna… (www.dn.se/kultur/anita-goldman-jag-och-min-dotter-vagar-inte-titta-pa-bilderna-inte-de-bilderna-inte-nu-kanske-aldrig)

The Guardian 2023-10-29. ‘A kind of tribalism’: US supporters of Israel and Palestine fail to admit suffering of other side. (www.theguardian.com/world/2023/oct/29/us-support-divided-israel-palestine-gaza-war)

CBS News, 2023-11-05. As Gaza deaths mount, US Jews divided in support of Israel. (www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/gaza-deaths-mount-jews-divided-support-israel)

62 Dagen 2023-11-06. Befria Gaza från Hamas terrorstyre (www.dagen.se/ledare/2023/11/07/befria-gaza-fran-hamas-terrorstyre/

(Se också Dagen 2023-10-09. Vi står, och måste stå, med Israel (www.dagen.se/ledare/2023/10/09/vi-star-och-maste-sta-med-israel/)

63 Dagen 2023-11-02. Ebba Busch (KD): Israel gör rätt som försöker slå ut Hamas (dagen.se/nyheter/2023/11/02/ebba-busch-kd-israel-gor-ratt-som-forsoker-sla-ut-hamas/)

64 Världen idag 2023-10-26. Hur ska kyrkan reagera på kriget i Gaza? (www.varldenidag.se/israelkommentar/hur-ska-kyrkan-reagera-pa-kriget-i-gaza/repwjb!ZddVQA@mj1PHVb2gFwumQ/

65 se 2 Mos 17:8-13, 5 Mos 25:17-19, 1 Sam 15:, 2-4, Sam 1:8-

66 Dagen 2023-11-04. Ni tiger när det gäller Guds egendomsfolk, varför? (www.dagen.se/debatt/2023/11/04/var-ar-ni-praster-och-pastorer-som-borde-sta-upp-for-judarna/)

67 Washington Post 2023-11-17 The Israeli right hopes not just for victory in Gaza, but also conquest. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/17/israel-government-right-gaza-endgame-conquest/

Haaretz, 2023-11-16. For Israel, the Raid on Gaza’s Al-shifa Hospital Is a Firm Message to Hamas. (www.haaretz.com/israel-news/2023-11-16/ty-article/.premium/for-israel-the-raid-on-gazas-al-shifa-hospital-is-a-firm-message-for-hamas/0000018b-d4eb-d423-affb-f7eb5c7b0000?v=1700117804699)

68 Washington Post 2023-11-17 The Israeli right hopes not just for victory in Gaza, but also conquest. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/17/israel-government-right-gaza-endgame-conquest/

69 Spiegel International, 2023-11-06. “How Do You Take Revenge for a Dead Child? By Killing Other People’s Children?” (www.spiegel.de/international/world/the-middle-east-conflict-interview-with-a-palestinian-and-an-israeli-a-cd7e72ec-43af-401f-88d4-9149f03fb8be)

70 Christianity Today, 2023-10-13. Wither the Poisonous Plant of Hamas (www.christianitytoday.com/ct/2023/october-web-only/wither-hamas-israel-war-palestinian-christian.html

71 The Pillar, 2023-10-17. Pizzaballa: A cardinal in the eye of the storm (www.pillarcatholic.com/p/pizzaballa-a-cardinal-in-the-eye)

Pekka Mellergård
Docent i neurokirurgi, författare, tidigare rektor ALT & EHS